מאגר הנתונים של gs1 מורחב מוערם ברקוד

דוגמא:

ברור