מחולל ברקוד אצווה

נתוני ברקוד אצווה (צור ברקוד לשורה)
דוגמא:

ברור

Online-Barcode.com
Change to English?